FAQ - Spørsmål og svar

I vår FAQ (Frequently Asked Questions) svarer vi på de vanligste spørsmålene vi får fra våre kunder.

Hvis du ikke finner svaret du er ute etter på denne siden, så er det bare å ta kontakt med oss her.

Vi er en heldigital bedrift, og fakturerer på e-post hvis det er i orden for deg.
Vi fakturerer ukentlig hver fredag.
Noen ganger kan fakturaen fra oss havne i søppelpostkassen hos din e-postleverandør, hvis du ikke mottar noen faktura fra oss anbefaler vi å sjekke i søppelpostkassen.
Hvis vi har utført et oppdrag for deg og du ikke har mottatt faktura 7 – 10 virkedager etter at oppdraget er ferdig, så ta kontakt med oss så skal vi se hvor fakturaen har blitt av.
Tillegg for faktura sendt på papir er NOK 70,- inkludert merverdiavgift. Denne kostnaden dekker administrative kostnader, papir og porto for brev hos posten.

Vi har forsøkt å lage en oversiktlig og tydelig faktura, men vi har i tillegg valgt å lage en beskrivelse over de ulike postene på fakturaen våre her.
Hvis det er noen av postene som ikke står oppført på din faktura, er ikke disse relevant i ditt tilfelle. Beskrivelsen under dekker alle typer oppdrag vi utfører.

Beskrivelse: Beskrivelse av hva fakturaen gjelder.
Sum materiell: Sum for materiell som har gått til deres oppdrag.
Timelønn servicetekniker: Antall timer vår(e) servicetekniker(e) har arbeidet med deres oppdrag.
Timelønn lærling: Antall timer vår(e) lærling(er) har arbeidet med deres oppdrag.
Kilometer firmabil: Antall kilometer som er kjørt med vår(e) firmabil(er) i forbindelse med deres oppdrag. Kilometer beregnes fra vårt kontor i Stabburveien 7, 1617 Fredrikstad.
Bompenger: Dette er kostnader for bompassering(er) som har påløpt i forbindelse med deres oppdrag.
Servicebil og verktøy: Dette er kostnader for tilrigging og drift av servicebil med nødvendig verktøy for å utføre deres oppdrag.
Dokumentasjon: For alle oppdrag vi som elektrikerfirma utfører må det utarbeides dokumentasjon. Dette er vi pålagt av myndighetene, og denne dokumentasjonen må oppbevares av oss i 5 år. Denne posten inkluderer kostnaden for administrering av dokumentasjonen, oppbevaring på våre servere i 5 år, og kostnader for å bruke boligmappa.no som gjør dokumentasjonen lett tilgjengelig for deg i fremtiden.
Papirfaktura: Dette er en tilleggskostnad som påløper ved fakturering på papir. Denne kostnaden dekker administrative kostnader, papir og porto for brev hos posten. Vi anbefaler fakturering via e-post.
Avtalt pris: Denne posten vises kun for oppdrag med fastpris, ved fastpris vil ikke punktene over være relevant siden prisen er avtalt i forkant av oppstart.
Betalingsinformasjon: Husk å bruke KID-nummer ved betaling av faktura. Dette så vi skal få oversikt over alle betalingene som kommer inn og knytte disse til riktig faktura / oppdrag.

Vi besvarer alle henvendelser fortløpende etterhvert som de kommer inn.
Vi tilstreber å holde en svartid på 2 virkedager.
I hektiske perioder kan de ta litt lenger tid, vi anbefaler deg å ringe oss på 962 00 296 hvis du ikke har hørt noe i løpet av 5 virkedager fra du sendte inn din henvendelse.

I vår portfolio her på hjemmesiden legger vi ut større referanseprosjekter som vi utfører.
Vi legger også jevnlig ut bilder av løsninger vi leverer på sosiale medier.

Se våre sider på sosiale medier her:

Omikron Elektro på Facebook

Omikron Elektro på Instagram

Omikron Elektro på LinkedIn

Vi bruker boligmappa for digital opplasting av lovpålagt dokumentasjon for alle oppdrag vi utfører.
Informasjon og innlogging til boligmappa finner du her.

Vi bruker komfyrvakter fra den Norske leverandøren CTM Lyng.
Bruksanvisning for komfyrvakten legges alltid igjen på det anlegget der hvor den er montert.
Denne henges i sikringsskapet eller i kjøkkenskapet over platetoppen.
Informasjon og bruksanvisninger for komfyrvaktene vi bruker finnes her.
Har du tekniske problemer med din komfyrvakt, ta kontakt med CTM Lyng på deres døgnåpne support telefon: 74 85 55 10

Hvor raskt du kan lade elbilen din er avhengig av flere faktorer der de viktigste er hvilket nettsystem du har i boligen din, og tilgjengelig kapasitet i ditt elektriske anlegg.
I Norge finnes det flere forskjellige nettsystemer, der IT-nett er mest utbredt i eldre boligfelt og TN-nett er mest utbredt i nyere boligfelt.
De fleste elbiler er produsert for lading på TN-nett da dette er mest utbredt ellers i Europa.
Lading på TN – nett vil derfor i de fleste tilfeller kunne gi raskere lading enn via IT – nett.
Hvis du bor i et område der hvor det er IT-nett tilgjengelig, vil normal maksimal ladeeffekt være ca. 7,4 kW som tilsvarer ladestrøm på 32A, 2-fas.
Hvis du bor i et område der hvor det er TN-nett tilgjengelig, vil normal maksimal ladeeffekt være ca. 22kW som tilsvarer ladestrøm på 32A, 3-fas + N, men for de fleste er det tilstrekkelig med 11 kW som tilsvarer 16A, 3-fas + N.
Uavhengig av hvilken ladeløsning du får installert hos deg, så er det bilen som bestemmer hva den kan ta imot av effekt. Laderen er montert internt i bilen og den forteller ladepunktet / ladeboksen montert på veggen hva den har mulighet til å ta imot av ladeeffekt via ladekabelen.
Trenden vi ser i markedet fra bilprodusentene er at nye biler kan ta imot 7,4kW (IT-nett) og 11kW (TN-nett) med noen unntak.
Det å lade en elbil raskt og trygt krever en del planlegging og er en jobb for oss elektrikere.
Vi hjelper deg med å sette opp en ladeløsning som passer ditt behov både i dag og inn i fremtiden. Les mer om lading av elektriske kjøretøy her.

(Den tekniske delen rundt IT-nett, TN-nett, ladeeffekt og ladestrøm har vi valgt å ikke gå inn på her da vi prøver å holde det så enkelt som mulig. Hvis du er nysgjerrig på dette så ta kontakt. Vi har mange elektrikere som er glade i å briljere med nerdete elektroteknisk kunnskap).

Hvis du har gulv med varmekabel av nyere dato, så er det stor sannsynlighet for at du har en termostat med gulvføler for effektiv styring av gulvvarmen.
Når det et montert termostat med gulvføler, ligger føleren som bestemmer om varmekabelen skal være på eller av nede i gulvet sammen med varmekabelen. Den verdien du stiller inn termostaten på er ønsket temperatur som føleren som ligger nede i gulvet skal justere etter. Dette gir en stabil og komfortabel varmestyring med jevn gulvvarme. Det er viktig at man har dette i bakhodet når man stiller inn temperaturen på termostaten, temperaturen i rommet vil ikke være den samme som temperaturen i gulvet. Vi anbefaler å finne din «komfort temperatur», og ikke se så nøye på tallet termostaten står på.

Eksempel: Termostaten til Geir står innstilt på 24 grader celsius (temperaturen på føleren nede i gulvet), dette gir en romtemperatur på ca. 22 grader. Geir vil ha det litt varmere i rommet. Han prøver seg frem og finner ut at når termostaten står på 26 garder celsius har han en temperatur i rommet han er fornøyd med.